ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจ็ฟ
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เจ็ฟกาฟผม
รูปภาพ
: