ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nong
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
อาชีพพยาบาลวิชาชีพ เป็นคริสเตียน รักพระเจ้า
รูปภาพ
: