ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jaeb
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เธอเป็งใคร
รูปภาพ
: