ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฟ้า
อายุ
:
47 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
จันทบุรี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าคือทุกสิ่งในชีวิตของฟ้า
รูปภาพ
: