ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จ๋า
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอเป็นสมาชิกด้วยคนนะคะ
รูปภาพ
: