ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เหมียว
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
มุกดาหาร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เป็นลูกของพระเจ้า..คริสจักรข่าวประเสริฐมุกดาหาร
รูปภาพ
: