ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วัน
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
HI ^-^
รูปภาพ
: