ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หมวย
อายุ
:
46 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ก้อ หมวยนี่คะ
รูปภาพ
: