ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนึ่ง
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
หนึ่งครับ
รูปภาพ
: