ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้น
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตราด
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ ผมต้นครับ
รูปภาพ
: