ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แพท
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
<0_0>
รูปภาพ
: