ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตังเม
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สา-หวาด-ดี-คะ
รูปภาพ
: