ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจี๊ยบ
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: