ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ๊ดจี่
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
จงยึดมั่นในพระองค์
รูปภาพ
: