ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไบร์
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ไม่มี
รูปภาพ
: