ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จ๊ะเอ๋ย
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้ามาก
รูปภาพ
: