ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nong
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
คริสเตียนใหม่
รูปภาพ
: