ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เต้
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักวิชาการ/นักวิจัยค้นคว้า
คำแนะนำตัว
:
google
รูปภาพ
: