ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เก่ง
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
เก่งคับ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
รูปภาพ
: