ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เด่น
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเจ้า
รูปภาพ
: