ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
lens2
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: