ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อาร์ต
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีนะครับทุกคนผมอารืตนะครับยินดีที่ได้รู้จักครั
รูปภาพ
: