ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปลาแป้น
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีทุกคนค่า
รูปภาพ
: