ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ติ๋ม
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ข้าวน้ำฟ้า
รูปภาพ
: