ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Tik
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
หนองคาย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: