ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบิร์ด
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมเบิร์ดโบสความหวังบางนาคับ
รูปภาพ
: