ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กฤษณ์
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
Hi!
รูปภาพ
: