ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จอห์น
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ดีคับ
รูปภาพ
: