ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ช้าง
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ
รูปภาพ
: