ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กระแต
อายุ
:
34 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
ใจสมานชลบุรี
รูปภาพ
: