ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชิต
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
ชิตโด้
รูปภาพ
: