ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
คม
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ช่วยแนะนำผมเรื่องพระเจ้าด้วยนะ
รูปภาพ
: