ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กาญจน์
อายุ
:
38 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
Christain
รูปภาพ
: