ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ice
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
I love God
รูปภาพ
: