ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อม
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
อิมมานุเอล
รูปภาพ
: