ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เฟิร์น
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หนุนใจกันนะ
รูปภาพ
: