ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กระต่าย
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
กระต่ายจ้ารายงานตัว
รูปภาพ
: