ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิ่ง
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
Trust in the Lord with all your heart...
รูปภาพ
: