ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สม
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
จงรักเพื่อนบ้านเหมื่อนรักตนเอง
รูปภาพ
: