ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เเจ๊ค
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับผนชื่อแจ๊คเป็นอนุชนบ้านไผ่ครับ
รูปภาพ
: