ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยอด
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
หายังมีชีวิตในเช้าวันใหม่ พร้อมลมหายใจที่ยังอุ่น
รูปภาพ
: