ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วา
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ชื่อวายุ
รูปภาพ
: