ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ออย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
I'm chistian
รูปภาพ
: