ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก๊กกิ๊ก
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
.....
รูปภาพ
: