ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กุ๊ก
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สนุกสนานเฮฮา
รูปภาพ
: