ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ซัน
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
เรารักเจ้า
รูปภาพ
: