ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Emmy
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
Hello! Nice to meet you all:)
รูปภาพ
: