ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นิ้ว
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีเจ้า...
รูปภาพ
: