ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พิม
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุโขทัย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวาด D จ๊ะ
รูปภาพ
: