ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอห์ม
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ระยอง
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ขอพระเจ้าทรงกระทำหนทางของข้าพระองค์ให้ตรงไป
รูปภาพ
: